Bài giảng Chồi

BÉ BIẾT GÌ VỀ NGÀY 8.3!

Thứ hai, 30/11/-1


Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013.

BÉ BIẾT GÌ VỀ NGÀY 8.3!

-Trẻ phân biệt được nhiều hơn, ít hơn.

-Trẻ biết tách từ nhóm có số lượng 8 thành nhóm nhỏ.

-Trẻ thích thú  vận động với âm nhạc.

-Giáo dục trẻ biết  biết ý nghĩa ngày 8.3.

Hoạt động 1: Xem tranh về 8.3.

Hoạt động 2:               

1.Ổn định.

- Mở nhạc: Ngày vui mồng tám tháng ba.

- Xem tranh, Trò chuyện với trẻ về Ý nghĩa của ngày 8.3.

            2. Bé cùng học.

- Cô tách nhóm số lượng 8  thành nhóm nhỏ cho trẻ xem- đếm số lượng từng nhóm.

-Cho trẻ thưc hành

            3.Ai giỏi hơn.

-  Cho trẻ chơi trò chơi “Tìm nhóm”. Thi đua giữa 2 đội.

Hoạt động 3:

- Góc khám phá: Nhuộm màu lên giấy làm hoa.

- Góc toán: Nối hình  theo nhóm.

Hoạt động 4:

- Trò chơi vận động: Cướp cờ.

- Trò chơi dân gian: Mèo bắt chuột.

Hoạt động 5:

 - Rèn hành vi giữ trật tự trong giờ học.Các bài giảng khác


Xem bài giảng theo ngày: