Bài giảng Lá

BÉ BIẾT GÌ VỀ TRUNG THU

Thứ hai, 05/09/11


Trẻ biết được ý nghĩa ngày tết trung thu,

- Trẻ biết chọn các bức tranh nói về tết trung thu.

- Trẻ biết  hoạt động theo nhóm, thảo luận đưa ra ý kiến chung về các hoạt động trong ngày tết trung thu.

Hoạt động 1: Xem các tranh ảnh về ngày tết trung thu (múa lân, rước đèn,…)

- Cô tổ chức cho trẻ xem các bức tranh nói về trung thu ( cô chuẩn bị sẵn )

Hoạt động 2: Bé biết gì về trung thu

* Thảo luận cùng bạn:

- Trẻ kể về các hoạt động trong ngày trung thu

- Tìm những ý kiến chung với bạn,

- Cùng thảo luận với bạn để sắp xếp kế hoạch, các hoạt động trong ngày trung thu.

* Kế hoạch của chúng mình:

- Cô giúp trẻ ghi những ý kiến chung của từng nhóm, sau đó đánh số thứ tự từ 1 à 10,

- Trẻ lấy các bức tranh tương ứng với các dự định của các hoạt động của nhóm mình gắn vào các số thứ tự ưu tiên,

* Cùngnhau trang trí lớp

- Trẻ hội ý với nhau để đưa ra ý kiến chung về việc trang trí lớp chuẩn bị đón trung thu

- Trẻ sẽ chia ra từng nhóm phân công rõ nhiệm vụ cần làm( Cắt lồng đèn, làm bánh..),

Hoạt động 3: Vui múa lân

- Góc âm nhạc: Đánh trống múa lân, hát múa các bài hát trung thu.

- Góc tạo hình: Vẽ chú lân

Hoạt động 4: Xem ai chọn đúng

- Trò chơi vận động : Xem ai chọn đúng.

- Trò chơi dân gian: Nhảy lò cò.

Hoạt động 5: Bé sưu tầm

- Trẻ sưu tầm các bức tranh liên quan đến trung thu trên sách báo cũ

- Cắt và dán thành cuốn sách đặt tại góc bé khám phá.

 

 Các bài giảng khácCác bài giảng trước


Xem bài giảng theo ngày: