Bài giảng Mầm

tuan 4 thang 2

Thứ hai, 24/02/14


Thứ               

Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động chiều

Sinh hoạt

2/24/2/2014

Cây ăn quả

_ Trò chơi vận động: Mèo chuột

_ Trẻ chơi tự do.

_ Bé vẽ màu nước

Đồng dao: cam, quýt, mít, hồng

3/25/2/2014

Cây đậu bắp, cây cà chua

_ Trò chơi dân gian: Du de du dích

_ Trẻ chơi tự do.

_ Học nhịp điệu

_ Dạy trẻ xếp quần áo.

4/26/2/2014

Cây dây leo

_ Trò chơi vận động: cáo và thỏ

_ Trẻ chơi tự do

_ Học vẽ

_ Trẻ ôn lại các bài thơ, bài hát đã học.

5/27/2/2014

Nghe hát: Vườn cây của ba

_ Trò chơi dân gian: Cắp cua

_ Trẻ chơi tự do

_ Học nhịp điệu

_  Trẻ đọc bài đồng dao đã học.

6/28/2/2014

Nặn quả cam

_ Trò chơi vận động: Chuyền bóng

_ Sinh hoạt lớp

_ Trẻ ôn lại cách xếp xen kẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2, ngày 24/2/2014

                                                                                                                         

CÂY ĂN QUẢ

 

-       Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm và công dụng của một số loài cây ăn quả.

-       Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.

@@@@@@@@@@

 

*Hoạt động 1:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi : Trời nắng trời mưa

*Hoạt động 2:

+ Cây cam                                                   

- Cô cho trẻ xem các hình ảnh power point về loại cây cam.

- Trẻ gọi tên và nhận biết các đặc điểm, công dụng của loại cây cam.

           + cây xoài

- Cô cho trẻ xem các hình ảnh power point về loại cây xoài.

- Trẻ gọi tên và nhận biết các đặc điểm, công dụng của loại cây xoài.

+ Cây dừa

- Cô cho trẻ xem các hình ảnh power point về loại cây dừa.

- Trẻ gọi tên và nhận biết các đặc điểm, công dụng của cây dừa.

 

            * Hoạt động 3: Hoạt động góc

            + Góc gia đình: Trẻ chơi bán hàng.

            + Góc tạo hình: Trẻ vẽ màu nước.

* Hoạt động 4:Hoạt động ngoài trời                                   

- Cô cho trẻ chơi trò chơi vận động: Mèo chuột

- Trẻ chơi tự do với bóng.

 

* Hoạt động 5:

- Trẻ đọc bài đồng dao: cam, quýt mít, hồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 25/2/2014

 

CÂY ĐẬU BẮP, CÂY CÀ CHUA

 

-       Trẻ gọi tên và nhận biết được đặc điểm, ích lợi của cây đậu bắp, cây cà chua.

-       Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ cây .

                              

@@@@@@@@@@

 

*Hoạt động 1:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi : Dung dăng dung dẻ

*Hoạt động 2:

+Cây đậu bắp         

- Cô cho trẻ xem các hình ảnh power point về loại cây đậu bắp.

- Trẻ gọi tên và nhận biết các đặc điểm, ích lợi của loại cây đậu bắp.

           + Cây cà chua

- Cô cho trẻ xem các hình ảnh power point về loại cây cà chua.

- Trẻ gọi tên và nhận biết các đặc điểm, ích lợi  của loại cây cà chua.

+ Bé biết giỏi.

- Cô cho trẻ xem so sánh sự giống và khác nhau của cây cà chua, cây đậu bắp.

            * Hoạt động 3: Hoạt động góc

            + Góc thư viện: trẻ đọc sách đúng cách.

            + Góc xây dựng: Cô cho trẻ xây vườn cây.

* Hoạt động 4:Hoạt động ngoài trời

- Cô cho trẻ chơi dân gian: Du de du dích.

- Trẻ chơi tự do với bóng, vòng.

 

* Hoạt động 5:

- Dạy trẻ cách xếp quần áo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 26/2/2014

 

CÂY DÂY LEO

 

-       Trẻ gọi tên và nhận biết đặc điểm công dụng của một số loãi cây dây leo.

-       Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ cây xanh.

 

@@@@@@@@@@

 

 

*Hoạt động 1:

 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi : gieo hạt

 

*Hoạt động 2:

 

  +Cây dây leo ăn quả: bầu, mướp, bí.

- Cô cho trẻ gọi tên và nhận biết đặc điểm, ích lợi của cây dây leo ăn quả.

           + Cây dây leo làm kiểng

- Cô cho trẻ xem các hình ảnh power point về loại cây dây leo làm kiểng.

Các bài giảng trước


Xem bài giảng theo ngày: