Bài giảng Mầm

VẼ CON LẬT ĐẬT

Thứ hai, 17/10/11- Trẻ nhận biết được con lật đật được vẽ từ những hìnhtròn to và nhỏ.

- Kĩ năng vẽ các hình tròn to và nhỏ.

-  Ôn Kĩ năng trườntrong đường hẹp.

- Phát triển khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình .

 - Giáo dục trẻ biếtgiữ gìn sản phẩm.

Hoạtđộng 1: -Xem tranh ảnh về con lật đật.

Hoạtđộng 2    VẼ CON LẬT ĐẬT

          1.Bé khám phá.

- Trò chơi : Ngón tay nhúcnhích.

- Trò chuyện với trẻ về conlật đật.

          2.Bé cùng vẽ!

- Cho trẻ xem tranh mẫu.

- Hướng dẫn trẻ vẽ.

- Trẻ thực hiện

          3.Kết thúc!

- Trưng bày sản phẩm lên bảng,nhận xét sản phẩm.

Hoạtđộng 3:

-Góc toán: Đếm số lượng conlật đật có trong hình.

- Góc Tạo hình: Dán bộ phậncòn thiếu trong tranh và tô màu.

Hoạtđộng 4:

- Trò chơi vận động:Cướp cờ.

- Trò chơi dân gian: Búngthun

- Chơi tự do với đồ chơi.

Hoạtđộng 5:  - Rènthói quen đánh răng sau khi ăn.

 Các bài giảng khácCác bài giảng trước


Xem bài giảng theo ngày: