Bài giảng Misa

xếp chồng, cạnh

Thứ hai, 30/11/-1


Thứ               

Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động chiều

Sinh hoạt

2/20/10/2014

Thơ: Cô và mẹ

_ Trò chơi vận động: bóng tròn to

_ Trẻ chơi tự do.

Bé chấm màu nước

Bé thực hiện theo yêu cầu của cô.

3/21/10/2014

Chồng vòng làm tháp

_ Trò chơi dân gian: nu na nu nống

_ Trẻ chơi tự do.

Cô tập cho trẻ cầm bút

Cô cho trẻ nghe hát “ bố là tất cả”.

4/22/10/2014

Chơi với khối hình

_ Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau

_ Trẻ chơi tự do

Cô tập nói cho trẻ.

Cô cho trẻ nhận biết màu đỏ.

5/23/10/2014

Vòng to vòng nhỏ

_ Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ.

_ Trẻ chơi tự do

Rèn cho trẻ biết cất dọn đồ chơi và đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Nghe hát “ mẹ đi vắng”.

6/23/10/2014

Kể chuyện: quả trứng của ai? ( tiết 2)

_ Trò chơi vận động: Trời mưa

Bé dán hình tròn

Ôn tập: trẻ giới thiệu về bản thân.

 

 

Thứ hai, ngày 20/10/2014

THƠ: CÔ VÀ MẸ

_ Trẻ chú ý lắng nghe côđọc thơ và đọc vuốt theo cô.

_ Giáo dục trẻ biết yêu quý mẹ và cô giáo.

@@@@@@@@

·         Hoạt động 1:                        

_  Cô cho trẻchơi trò chơi vận động: Gieo hạt, cá vàng bơi…

·         Hoạt động 2:

@ “ Giới thiệu bài thơ”.

_ Cô trò chuyện cùng trẻvề ngày 20/10. Cô giới thiệu bài thơ “ Cô và mẹ”.

 @ Đọc thơ “ Cô và mẹ”.

_  Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ “ Mẹ và cô”.

_ Cô đọc và giải thíchnội dung của bài thơ.

_ Cô dạy trẻ đọc thơtheo nhóm lớp, cá nhân.

_ Cô giáo dục trẻ biếtyêu quý mẹ và cô.

 

·         Hoạt động 3:

_ Góc gia đình: Cô chotrẻ chơi trò chơi gia đình.

_ Góc Xâu hình: Cô chotrẻ chơi trò chơi xâu hình theo ý thích.

_ Trò chơi vận động:Bóng tròn to

_ Trò chơi dân gian: Lộncầu vồng.

_ Trẻ chơi tự do với đấtnặn.

·          Hoạt động 4:

_ Cô cho trẻ chấm màunước.

·         Hoạt động 5:

_Cô hoạt động theo yêu cầu của cô.

 

 

 


Thứ ba, ngày 21/10/2014

CHỒNG VỒNG LÀM THÁP

_ Phát triển khả năng chú ý và vận động tinh chotrẻ.

_ Tập trẻ biết xếp chồngvồng làm tháp.

@@@@@@@@

·         Hoạt động 1:

_  Cô cho trẻchơi trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây, đoàn tàu …

·         Hoạt động 2:                                                                                                 

@ Hốp quà bí mật.

_ Cô tạo tình huống lớpđược tặng quà.

_ Cô cho trẻ gọi tên vànhận biết màu.

 

 @ Xếp vònglàm tháp

   _ Cô làm mẫu: Cô cầm vòngbằng 2 tay, cô đặt vòng vào cột nhựa, sau đó tiếp              tục đặt vòng lên trên cho đến khitạo thành cột tháp.

_ Trẻ thực hiện.

·         Hoạt động 3:

 

_ Góc gia đình: Cô cho trẻchơi trò chơi gia đình.

_ Góc lắp ráp: cô chotrẻ chơi trò chơi lắp ráp.

_ Trò chơi vậnđộng:" Gà trong vườn rau”.

_ Trò chơi dân gian: Nuna nu nống

_ Trẻ chơi tự do vớigiấy

·         Hoạt động 4:

_ Cô tập nói cho trẻ.

·         Hoạt động 5:

_ Trẻ chơivới đồ chơi. Cô cho trẻ nhận biết màu.

 

Thứ tư, ngày 22/10/2014

 CHƠI VỚI KHỐI HÌNH

_ Trẻ gọi tên và biếtnhận biết màu các khối hình.

_ Trẻ biết xếp chồngkhối hình với nhau tạo thành sản phẩm.

 

 

@@@@@@@@

·         Hoạt động 1:

_  Cô cho trẻcùng đọc bài thơ “ Yêu mẹ”.

·         Hoạt động 2:

_ Cô cho trẻ nhận biết và gọi tên các khốihình.

_ Cô làm mẫu xếp chồng các khối hình tạo thànhngôi nhà.

_ Cô cho trẻ thực hiện, động viên trẻ sáng tạokhi chơi.        

·         Hoạt động 3:

         _ Góc gia đình: Cô cho trẻ chơi trò chơi giađình.

_ Góc xây dựng : Cô chotrẻ " Xây ngôi nhà của bé".

_ Trò chơi vậnđộng:" gà trong vườn rau” .

_ Trò chơi dân gian:Dung dăng dung dẻ.

_ Trẻ chơi tự do với lá

·          Hoạt động 4:

_ Cô cho trẻ đọc bàiđồng dao , thơ đã học. Cô tập nói cho trẻ nói chậm.

·         Hoạt động 5:

_ Cô cho trẻ nhận biếtmàu đỏ.

 

Thứ năm, ngày 23/10/2014

VÒNG TO VÒNG NHỎ

 

- Trẻgọi tên và nhận biết màu của vòng.

- Trẻnhận biết được vòng to, vòng nhỏ.

- Pháttriển óc quan sát cho trẻ.

@@@@@@@

  • Hoạt động 1:
  • - Cô cho trẻ chơi trò chơi: con thỏ, lăn bóng…
  • Hoạt động 2:

@ Ai nói giỏi.

_ Cô cho trẻ gọi tên vànhận biết màu của vòng.

_ Trẻ bắt chước cô chơivới vòng: lái ô tô, lăn, xoay…

 

 @ Nhận biếtvòng to, vòng nhỏ

 _ Cô cho trẻ nhận biết vòngto và vòng nhỏ.

·         Hoạt động 3:

         _ Góc gia đình: Cô cho trẻ chơi trò chơi giađình.

_ Góc xây dựng : Cô chotrẻ " Xây ngôi nhà của bé".

_ Trò chơi vậnđộng:" gà trong vườn rau” .

_ Trò chơi dân gian:Dung dăng dung dẻ.

_ Trẻ chơi tự do với lá

·          Hoạt động 4:Các bài giảng khác


Xem bài giảng theo ngày: