Bài giảng Misa

ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC

Thứ hai, 16/03/15


Thứ               

Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động chiều

Sinh hoạt

2/16/3/2015

Con cá

_ Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa.

_ Trẻ chơi tự do.

Tập trẻ rửa tay trước khi ăn.

Trẻ xem hình ảnh các con vật sống dưới nước.

3/17/3/2015

Con cua

_ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng

_ Trẻ chơi tự do.

Ôn lại vị trí trước sau cho trẻ.

Rèn cho trẻ mang dép đúng.

4/18/3/2015

Xé dán con cá

_ Trò chơi vận động: Con cua.

_ Trẻ chơi tự do

Trẻ nhận biết 1 số đồ dùng cá nhân của mình.

Thơ: rong và cá

5/19/3/2015

Con mực, con rùa, con ốc

_ Trò chơi vận động: kéo cưa lừa xẻ.

_ Trẻ chơi tự do

Trẻ ôn lại các bài thơ, đồng dao đã học.

Trẻ ôn lại nhận biết hình tròn, vuông.

6/20/3/2015

Ném bóng qua dây

_ Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa

Trẻ chấm màu nước cho con vật theo ý thích của mình.

Trẻ thực hiện theo các yêu cầu đơn giản của cô giáo.

                                                                                                                                      

 

Thứ hai, ngày 16/3/2015

CON CÁ VÀNG

_ Trẻ gọi tên và nhận biết đặc điểm nổi bật của concá vàng: màu sắc, bộ phận, môi trường sống, hoạt động…

_ Trẻ hưởng ứng theo nhạc bài hát “ Con cá vàng”.

_ Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật.

                                                        @@@@@@@@                                

·         Hoạt động 1:                        

_  Cô cho trẻchơi trò chơi vận động: Gieo hạt, cá vàng bơi…

·         Hoạt động 2:

-      Trẻ xem video về con cávàng. Cô trò chuyện cùng trẻ về video vừa xem.Cô cho trẻ nhận biết hoạt động,môi trường sống của cá vàng.

-      Cô cho trẻ xem tranh concá vàng. Cô trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận của con cá vàng.

-      Trẻ hát và hưởng ứngtheo nhạc “ Con cá vàng”.

      ·         Hoạt động 3:                        

_ Góc gia đình: Cô chotrẻ chơi trò chơi gia đình.

_ Góc Xâu hình: Cô chotrẻ chơi trò chơi xâu hình theo ý thích.

_ Trò chơi vận động:Trời nắng trời  mưa.

_ Trò chơi dân gian: Lộncầu vồng.

_ Trẻ chơi tự do với đấtnặn.

·          Hoạt động 4:

_ Cô tập cho trẻ rửa tay.

* Hoạt động 5:

_Trẻ xem hình ảnh của các con vật sống dưới nước.

 

 


Thứ ba, ngày 17/3/2015

CON CUA

_ Trẻ gọi tên và nhận biết đặc điểm nổi bật của con cua: bộ phận, môitrường sống, hoạt động…

_ Trẻ bắt chước cô bò ngang theo vận động của concua.

_ Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật.

                                                        @@@@@@@@                                

·         Hoạt động 1:                        

_  Cô cho trẻchơi trò chơi vận động: Gieo hạt, cá vàng bơi…

·         Hoạt động 2:

-      Trẻ xem video về concua. Cô trò chuyện cùng trẻ về video vừa xem.Cô cho trẻ nhận biết hoạt động,môi trường sống của con cua.

-      Cô cho trẻ xem tranh concua. Cô trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận của con cua.

-      Trẻ bắt chước cô bòngang theo hoạt động của con cua.

 

·         Hoạt động 3:

 

_ Góc gia đình: Cô chotrẻ chơi trò chơi gia đình.

_ Góc lắp ráp: cô chotrẻ chơi trò chơi lắp ráp.

_  Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.

_ Trẻ chơi tự do vớigiấy

·         Hoạt động 4:

_ Cô ôn lại cho trẻ cáchnhận biết vị trí trước sau.

·         Hoạt động 5:

_ Rèn cho trẻ kĩ năng mang dép.

 

Thứ tư, ngày 18/3/2015

XÉ DÁN CON CÁ

_ Trẻ bắt chước cô thực hiên kĩ năng xé dán con cá.

_ Giáo dục trẻ biết cẩn thận, kiên trì.

                                                        @@@@@@@@                                

·         Hoạt động 1:                        

_  Cô cho trẻchơi trò chơi vận động: Gieo hạt, cá vàng bơi…

·         Hoạt động 2:

@ Mời bé xem tranh.

_Cô cho trẻ xem  tranh xé dán con cá. Côtrò chuyện cùng cùng trẻ. Cô cho trẻ gọi tên và nhận biết màu sắc của con cá.

@ Bé nhìn kìa.

_ Cô làm mẫu cho trẻ xem cách xé dán tranh concá.

@ Những chú cá ngộ nghĩnh.

_ Trẻ thực hiện xé dán tranh con cá.

_ Cô quan sát và động viên trẻ. Giáo dục trẻkiên trì, cẩn thận khi xé dán.

     Hoạt động 3:

         _ Góc gia đình: Cô cho trẻ chơi trò chơi giađình.

_ Góc xây dựng : Cô chotrẻ " Xây ngôi nhà của bé".

_ Trò chơi vậnđộng:" Con cua” .

_ Trò chơi dân gian: Dungdăng dung dẻ.

_ Trẻ chơi tự do với lá

·          Hoạt động 4:

_ Cô cho trẻ nhận biếtmột số đồ dùng cá nhân của mình.

·         Hoạt động 5:

_ Thơ “ Rong và cá”.

 

 

Thứ năm, ngày 19/3/2015

 CONRÙA, CON ỐC

 

-      Trẻ gọi tên và nhận biết được đặc điểm của các convật.

·         Hoạt động 1:        

_  Cô cho trẻ chơi trò chơi vận động: Gieo hạt, cá vàngbơi…

·         Hoạt động 2:

@ Mời bé cùng xem.

_ Cô cho trẻ xem tranh power point của các con vật.

              + Con rùa: gọitên và nhận biết các bộ phận.

              + Con ốc: gọitên và nhận biết các bộ phận.

*Hoạt động 3:

                                     _ Góc gia đình: Cô chotrẻ chơi trò chơi gia đình.

_ Góc xây dựng : Cô cho trẻ " Xây ao cá".

_ Trò chơi vận động:" Con cua” .

_ Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ.<

Các bài giảng trước


Xem bài giảng theo ngày: