Thông báo

V/v xem Camera lớp học MiSa và lớp học luyện nói.

Hướng dẫn cách đăng nhập camera
1. Password : 888888( 6 số 8 viết liền)
2. User phòng học mới Misa : VSTC913298FTPUL
– Phòng học nói : VSTC913305LYLUT
(Lưu ý phụ huynh nhớ viết HOA tên đăng nhập)
Link Download cho máy tính và các thiết bị di động : http://www.eye4.so/download/
Tên app : Eye4