Thông báo

SINH NHẬT THÁNG 1.2018

CÁC BÉ CÓ SINH NHẬT TRONG THÁNG 01 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO LÚC 15:00 TẠI LỚP MẦM. THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2018.
KÍNH MỜI QUÝ PHỤ HUYNH CÁC BÉ ĐẾN THAM DỰ TẠI ĐỊA ĐIỂM TRÊN.
VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP GIÁO VIÊN CHỦ NHIÊM TRƯỚC THỨ TƯ, NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2018 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.
TRÂN TRỌNG!


Các thông báo cũ hơn