Hugo nhặt kim cương
Các game khác

Ráp hình 1

Ấm trà

Chăm sóc thú cưng

Ráp hình 2

Thỏ

Nhảy dây

Pikachu

Bảo vệ nông trại

Tưới vườn hoa